พื้นสนามกีฬา

พื้นสนามกีฬา หรือ Sport Floor System​ เนื่องจากมีการวางมาตรฐานระบบพื้นสนามกีฬาไว้หลากหลายทางเราจึงได้มีการออกแบบระบบเอาไว้ให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีทั้งแบบอะคริลิคและแบบพียูให้เลือกตามประเภทการใช้งานของพื้นสนามกีฬานั้นๆ เพื่อตอบสนองหรือโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงตามประเด็นนั้นเอง

Scroll to Top